Επιλογή Ημέρας Εξετάσεων

Στο Πεδίο «Σχόλια / Ερωτήσεις:» Συμπληρώστε την ενότητα/ες που επιθυμείτε να εξεταστείτε με την σειρά που επιθημείτε.
Σε κάθε μέρα εξετάσεων μπορείτε να δηλώσετε μέγιστο τέσσερις ενότητες.
                                            Θεματικές ενότητες
• Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
• Υπολογιστικά Φύλλα
• Υπηρεσίες Διαδικτύου
• Επεξεργασία Κειμένου
• Βάσεις Δεδομένων
• Παρουσιάσεις

Ημερολόγιο


Αριθμός Τηλεφώνου:

Το όνομά σας::

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση:

Σχόλια / Ερωτήσεις:

Παρακαλούμε εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας:
security code
Κωδικός Ασφαλείας (πεζά γράμματα):