ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ E-LEARNING

Μεταβαίνω στη σελίδα

http://acta.computerschool.gr/login/index.php

Δημιουργώ ένα νέο λογαριασμό  στο